ابتدا شال را دور گردن تان انداخته و یک دور کامل مانند تصویر دور گردنتان بپیچید.  سپس دو سر شال را از پایین گره شلی بزنید. بعد از آن حلقه پیچیده شده دور گردن تان را شل کرده و گره را داخل آن انداخته و سفت کنید.

ابتدا شال را دور گردن تان انداخته و یک دور کامل مانند تصویر دور گردنتان بپیچید.  سپس دو سر شال را از پایین گره شلی بزنید.
بعد از آن حلقه پیچیده شده دور گردن تان را شل کرده و گره را داخل آن انداخته و سفت کنید.

مدل بستن شال, مدل بستن شال گردن, مدل گره زدن شال گردن, آموزش تصویری بستن شال گردن,

مدل بستن شال, مدل بستن شال گردن, مدل گره زدن شال گردن, آموزش تصویری بستن شال گردن,

تهیه و گردآوری : گروه دنیای مد پرداد / منبع: سیمرغ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه