امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر:

جشن صعود تیم ملی به جام جهانی، شادی مردم در خیابان‌ها، شهر به شهر با جشن پیروزی، چهره شناخته شده در اعتراض، آب‌های آلوده و…

فرارو- امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال ۱۳۹۲ به روایت تصویر:

جشن پیروزی مردم پس از صعود تیم ملی به جام جهانی. (خبرگزاری‌های داخلی)

امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 1
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 2

کمی پس از پایان دیدار
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 3
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 4
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 5

میدان ونک در تهران
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 6
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 7
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 8

اصفهان
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 9
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 10
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 11

مشهد
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 12
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 13
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 14

اراک
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 15
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 16
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 17

ایلام
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 18
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 19
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 20

قم
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 21
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 22
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 23

تماشای دیدار ایران و کره جنوبی در سطح شهر.
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 24
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 25
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 26

ملی پوشان در پایان دیدار با کره جنوبی.
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 27
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 28امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 29

 

یکی از چهره‌های شناخته شده ترکیه در میان معترضان میدان تقسیم.(آژانس عکس اروپا)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 30

نمای کلی از طلوع آفتاب؛ نورتامبرلند. (PA)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 31

قایقرانی در بخش بسیار آلوده دریاچه؛ آنهویی، چین. (رکس)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 32

اجرا در سیرک؛ مریلند. (گتی)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 33

انعکاس تصویر حلزون روی حباب؛ اوکراین. (CATERS NEWS)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 34

کرکس پادشاه در باغ‌وحش پاناما. (گتی)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 35

فرار حواصیل از مادر جوجه‌هایی که قصد شکارشان را داشته؛ میشیگان. (Solent News)
امروز چهارشنبه بیست و نهم خرادماه سال 1392 به روایت تصویر: - تصویر 36

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه