نشریه اکونومیست گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره آمار مربوط به شیوع روابط جنسی نامشروع میان جوانان را بازتاب داده ونوشته است این نخستین آمار رسمی – حکومتی ایران و تایید میزان بالای روابط جنسی در بین جوانان ایرانی است. به گزارش کمیاب اکونومیست می نویسد : این آمار نگرانی مقامات ایران را باعث شده و مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۸۲ صفحه ای خود نوشته است که یکی از راه های مقابله با شیوع روابط جنسی نامشروع در بین جوانان مساله ترویج فرهنگ صیغه است. اکونومیست می نویسد راهکار پیشنهاد ...

اکونومیست: اعتراف مجلس به شیوع سونامی روابط جنسی در ایران

نشریه اکونومیست گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره آمار مربوط به شیوع روابط جنسی نامشروع میان جوانان را بازتاب داده ونوشته است این نخستین آمار رسمی – حکومتی ایران و تایید میزان بالای روابط جنسی در بین جوانان ایرانی است.

به گزارش کمیاب اکونومیست می نویسد : این آمار نگرانی مقامات ایران را باعث شده و مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۸۲ صفحه ای خود نوشته است که یکی از راه های مقابله با شیوع روابط جنسی نامشروع در بین جوانان مساله ترویج فرهنگ صیغه است.

اکونومیست می نویسد راهکار پیشنهادی این گزارش برای مقابله با موج شدید روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در ایران ، “صیغه ” است.

اکونومیست به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: بر اساس این گزارش بیش از ۸۰ درصد از دختران مجرد ازدواج نکرده “دوست پسر” دارند و از بیش از ۱۴۰ هزار دانش آموزی که مورد مطالعه قرار گرفته اند قریب به ۷۵ درصد آنها سابقه روابط جنسی با جنس مخالف داشته اند.

همچنین بر اساس این گزارش بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۸۶-۸۷ از میان بیش از ۱۴۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه به عمل آمده بیش از ۱۷ درصد آنها اعلام کرده اند که همجنس گرا هستند.

اکونومیست می نویسد : برای برخی از ایرانیان که مذهبی نیستند این گزارش و آمارها تنها اعتراف به وجود یک واقعیت در جامعه و اعتراف به وجود مساله ای است که پیشتر از سوی دولتمردان همواره کتمان شده است.

اکونومیست می نویسد: رسانه ها در ایران همواره درباره گزارش های مربوط به مسایل جنسی با احتیاط عمل می کنند و از انتشار گزارش های غیر رسمی و تایید نشده خودداری می کنند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه