بحران شغلی می تواند از مشکل با همکاران و درگیری با مدیر گرفته تا احساس یکنواختی و کسالت بار بودن شغل، اجبار برای تامین معاش به عنوان انگیزه اصلی و نیز از دست دادن معنا و انگیزه کار را شامل شود.

مجله اینترنتی برترین ها
مجله موفقیت - زهرا رحیمی: بحران شغلی می تواند از مشکل با همکاران و درگیری با مدیر گرفته تا احساس یکنواختی و کسالت بار بودن شغل، اجبار برای تامین معاش به عنوان انگیزه اصلی و نیز از دست دادن معنا و انگیزه کار را شامل شود. بحران های شغلی تنها مختص کارکنان رده های پایین شغلی نیست و بسیاری از مدیران نیز در برهه ای از زمان، با معضلاتی مانند تصمیم گیری نادرست و بی موقع مواجه می شوند.

انسان امروزی از نظر پیچیدگی های زندگی و نیز وسعت و سرعت تغییرات، با مسائل و بحران های زیادی نظیر مشکلات خانوادگی، شغلی، اجتماعی و... دست به گریبان است. درواقع افراد غالبا ساعات کاری شان را به مبارزه با مشکلات و تلاش برای رسیدن به نتیجه نهایی اختصاص می دهند و متوجه وقایعی که خارج از محدوده کاری آن هاست، نیستند. آن ها موظفند از احتمال بروز یک معضل جدید آگاه شوند.

هنرپیشه ای مشکلات منحصر به فرد، عوامل تنش زا، باز مسئولیت خاص و کابوس های شبانه مخصوص به خود را دارد. عوامل زیادی می تواند در ایجاد بحران شغلی تاثیرگذار باشد. شاید قرار بود پاداش یا ارتقای شغلی دریافت کنیم، اما چنین نشده است و سهم ما را به همکار دیگری بخشیده اند یا شاید در مواجهه با شرایطی اجباری و ناخواسته قرار گرفته ا یم و قدرت تصمیم گیری از ما سلب شده است،

روش مواجهه با بحران های شغلی

بحران شغلی ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود؛ اما نکته مهم، هوشیاری افراد نسبت به آن و نشان دادن واکنش درست در برابر آن است. در بیشتر مواقع عوامل خارجی در ایجاد بحران شغلی دخیل هستند. اما باید بدانیم این بحران، بیشتر به واسطه عوامل درونی افراد، شدت و ضعف پیدا می کند.

درواقع مسئله این نیست که آیا تنش در محل کار وجود دارد یا ندارد یا در معرض آن قرار می گیریم یا نمی گیریم؛ چون قطعا چنین است و چنین خواهدبود. درحقیقت مناسب ترین سوال این است: «چگونه می خواهید با آن برخورد کنید؟» شما می توانید در برابر این حقیقت که کار، ذاتا پرتنش است و در این مورد نمی توانید کاری انجام دهید، تسلیم شوید و یا می توانید مسیری متفاوت تر در پیش گیرید و بیاموزید به طرزی نو و آرامش بخش در برابر سختی های کار واکنش نشان دهید.

اگر قرار است بدانید چگونه می توانید با تنش کمتری کار کنید، باید پاسخ را درون خود جست و جو کنید؛ به عبارت ساده تر هیچ زندگی یا کاری وجود ندارد که نبردهای انحصاری نداشته باشد. برای مدیریت بحران  های شغلی لازم است نکات زیر را جدی بگیرید:

مدیریت بحران های شغلی:

 به علائم هشداردهنده بحران دقت کنید.

اگر افرادی که گرفتار بحران شغلی هستند با دقت بیشتری به وضعیت خود بنگرند، متوجه می شوند پیش از وقوع این بحران، علائمی هشداردهنده وجود داشت که از آن غافل بودند یا نسبت به آن بی اعتنایی کردند. این علائم هشداردهنده ممکن است اوایل به صورت حس غریب نارضایتی از محیط کار و همکاران بروز کند و مورد بی اعتنایی واقع شود؛ سپس لحظه ای فرا می رسد که فرد از خواب برمی خیزد و حس می کند از کارش متنفر است و دیگر حاضر نیست در محیط کارش حاضر شود. افرادی که دچار بحران کاری می شوند، انتظار دارند همه علائم، به طور ناگهانی و شدید بروز کند؛ غافل از اینکه انگیزه کاری به تدریج به وجود می آید و به یک اشاره در وجود فرد از میان می رود.

بحران های شغلی بر اثر تضاد یا کشمکش موجود میان انگیزه های شما برای کار و ارزش های شخصی که برای خود تعیین کرده اید، به وجود می آیند؛ مثلا گاهی حس می کنید علاقه به جاه طلبی حرفه ای و مواجهه با چالش های جدید با سپری کردن اوقات خوش بیشتر با خانواده در تضاد قرار می گیرد. گاهی نیز بی آنکه خودتان بدانید، وارد مرحله جدید از زندگی تان شده اید و آنچه زمانی مهم می پنداشتید، برایتان چندان باارزش و بااهمیت نیست.

سریع از این بحران ها عبور کنید


برای بهبود شرایط باید به سرعت دست به کار شوید. طولانی شدن احساس نارضایتی از زندگی شغلی تنها به بیرون از خانه محدود نمی شود و با گذر زمان به زندگی خانواده هم واردمی شود. نگرانی اعضای خانواده اولین مواجهه با بحران شغلی است و عصبی شدن که ناشی از درگیری های ذهنی و روانی است، روی دیگر سکه است.

جرئت خوشحال شدن را داشته باشید

از نظر شخصی و تخصصی در صورتی که در محیط کار خوشحال باشید، خلاق تر خواهید بود و به انجام  کارهایی بیش از سهم خود، ترغیب خواهید شد و در حالی که دیگران مشکلات را می بینند، شما راه حل ها و فرصت ها را خواهید دید و انرژی مضاعف خواهید داشت و چون منطقی و واقع بین هستید، در اوقاتی که نیاز به تصمیم گیری های سخت باشد، چشم ها به شما دوخته خواهدشد و در این زمان است که شروع به تغییر می کنید و زندگی و کار شما معنای بیشتری می یابد و بدون شک در محیط کارتان خیلی کمتر از کاه، کوه می سازید.

مضطرب نشوید


وقتی به این نتیجه رسیدید که با بحران شغلی مواجه شده اید، مضطرب نشوید، اغلب افراد با هر سمتی و در هر جایگاهی، حداقل یک بار با معضلی مواجه شده اند و تاثیرات نامطلوب آن را در روند کار و زندگی تجربه کرده اند. استرس یا فشار عصبی، وجب فقدان تمرکز و در نهایت ناتوانی در اجرای منطقی تصمیم خواهدشد.

روش مواجهه با بحران های شغلی

با خود صادق باشید


قلم و کاغذی بردارید و مشکلات خود را در محیط کار بنویسید. اگر منصف باشید، حتما در بین مشکلات از کم کاری ها و کاستی هایتان هم نام می برید. شاید با رفع آن ها بتوانید شدت بحران را کاهش دهید.

با همکارانتان صحبت کنید


شما نیمی از زندگی و ساعت های شبانه روز را با همکاران تقسیم می کنید؛ بنابراین برای بهبود شرایط کار تنها تغییر خود کافی نیست؛ چرا که شاید آن ها هم مشکل شما را داشته اند یا دارند. با آن ها صحبت کنید و تجربه تان را در اختیار آنان قرار دهید.

تغییر اندک را جدی بگیرید

فضای محیط کار را کمی تغییر دهید. اگر امکان جا به جایی دفتر یا تغییر سمت را ندارید، حتما می توانید چیدمان روی میزتان را دگرگون کنید. مطمئنا یک تغییر کوچک، محیط را جذاب تر خواهدکرد.

از بحران خودساخته بکاهید

افراد نیک بین در هر شرایطی به دنبال نکته های مثبت هستند، آن ها با نادیده گرفتن مشکلات، بازتاب های موفقیت و امواج مثبت را جست و جو می کنند و در هر شکست یا مشکلی در پی گرفتن درس باارزشی هستند؛ زیرا معتقدند مشکلات، ما را متوقف نمی کنند؛ بلکه به ما آموزش می دهند.

با توجه کردن به افکار مثبت آغاز کنید، به خاطر داشته باشید تغییر طرز فکر خودتان خیلی آسان تر از تغییر طرز فکر جهان است. با کاستن از بحران خودساخته، گام های بزرگ در جهت تلاشتان برای راحت تر و آرام تر شدن در محیط کار برخواهید داشت.

برنامه ریزی کنید

باید بیاموزید رابطه ای منطقی میان کارها، وظایف و توانایی های خود ایجاد کنید؛ با برنامه ریزی و تعیین حوزه اختیار خویش، زمان بیشتری برای پرداختن به اولویت های کاری خواهیم داشت.

از انتقادها کوه نسازید

همیشه با مردمی برخورد می کنید که نظرهای متفاوتی دارند. اگر این امر را قبول داشته باشید، دیگر انتقاد برایتان آزاردهنده نخواهدبود. همیشه کسی هست که از ما انتقاد کند. وقتی تصمیم می گیرید از کاه منتقدان کوه نسازید، به خودتان و خودانگاری تان آسیب نمی رسد و زندگی کاری شما با بحران کمتری رو به رو خواهدشد.

این واقعیت را بپذیرید که گهگاهی روزهای بد خواهید داشت

شما می توانید چنین موقعیت هایی را ناگوار و مستاصل کننده ببینید و یا می توانید به دنبال روشنی در پس تیرگی باشید و حتی اگر نمی توانید روشنی را بیابید، دست کم می توانید به خود و کار روزگار بخندید و به بهترین شکل با آن مواج شوید. این حقیقت را بپذیرید که گاهی روزهای واقعا بد نیز پیش رو خواهید داشت.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه