همانگونه که در تصاویر زیر می بینید یک گروه بند باز حرفه ای بنام “Moab Monkeys” با شیوه ای خلاقانه دست به ساخت توری شبیه تار عنکبوت زده و آن را بر روی دره ای با ارتفاع ۴۰۰ فوت از ۵ نقطه مهار کرده و با هیجان خاصی خود را از روی طناب ها به مرکز تور رسانده و بعد از استراحت کوتاهی در مرکز “تار عنکبوت” با سقوط آزاد و فرود در مرکز دره روز هیجان انگیز خود را به پایان می رسانند. این شیوه از بند بازی که تا به حال در جای دیگری انجام نشده برای این گروه تجربه ای تازه برای آدرنالین بیشتر را به همراه داشته ...

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت

 

همانگونه که در تصاویر زیر می بینید یک گروه بند باز حرفه ای بنام “Moab Monkeys” با شیوه ای خلاقانه دست به ساخت توری شبیه تار عنکبوت زده و آن را بر روی دره ای با ارتفاع ۴۰۰ فوت از ۵ نقطه مهار کرده و با هیجان خاصی خود را از روی طناب ها به مرکز تور رسانده و بعد از استراحت کوتاهی در مرکز “تار عنکبوت” با سقوط آزاد و فرود در مرکز دره روز هیجان انگیز خود را به پایان می رسانند. این شیوه از بند بازی که تا به حال در جای دیگری انجام نشده برای این گروه تجربه ای تازه برای آدرنالین بیشتر را به همراه داشته است.

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 1

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 2

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 3

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 4

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 5

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 6

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 7

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 8

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 9

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 10

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 11

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 12

 

بند بازی هیجان انگیز روی تار عنکبوت - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه