تصاویری از لامپ بتنی

تصاویری از لامپ بتنی

طراح هلندی رناته واس که همیشه به خاطر طراحی و ساخت وسایل عجیب شناخته می شود، این لامپ جالب را از بتن طراحی کرده است، فیوز این لامپ عجیب از ترکیب سیلیکون و سیمان ساخته شده است. این طراح با این کار تضاد بین نرمی و سختی اجسام را به خوبی به تصویر کشیده است.

به علت وزن زیادی که لامپ بتنی دارد توسط یک سیم فولادی آویزان می شود.

renate05wWw.KamYab.ir تصاویری از لامپ بتنی

لامپ بتنی

renate01wWw.KamYab.ir تصاویری از لامپ بتنی

لامپ بتنی

renate02wWw.KamYab.ir تصاویری از لامپ بتنی

لامپ بتنی

renate03wWw.KamYab.ir تصاویری از لامپ بتنی

لامپ بتنی

renate04wWw.KamYab.ir تصاویری از لامپ بتنی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه