تصاویری از هتل مجلل کامیونی

تصاویری از هتل مجلل کامیونی

اگر برای آخر هفته به پیک نیک می روید بهتر است نگاهی به ایده ی جالب هتل کامیونی که Beermoth نام دارد هم داشته باشید. این هتل کامیونی محل اقامت ۲ نفر بوده و در حومه شهر اسکاتلند می باشد.

این کامیون متعلق به سال ۱۹۵۴ بوده که حالا به محل زندگی تبدیل شده است. هتل دارای یک آشپزخانه کوچک، کفپوش پارکت بلوط، اجاق چوب سوز و یک تخت دونفره ویکتوریا می باشد.

01 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

02 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

03 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

04 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

05 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

06 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

07 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

08 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

09 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

10 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

هتل مجلل کامیونی

11 Truck Hotel[wWw.KamYab.ir] تصاویری از هتل مجلل کامیونی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه