تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

طراح خلاق استفان ترنر با همکاری دو استودیوی SPUD و PAD این خانه ی تخم مرغی شناور را طراحی و تولید کرده اند.

این خانه با استفاده از تکنیک های مورد استفاده در ساخت قایق ساخته شده و به اجاق گاز، حمام، تخت و میز مجهز شده است. روشنایی خانه هم با بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تولید برق تامین می شود.

1 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

2 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

3 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

4 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

5 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

6 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

7 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

8 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

خانه ی تخم مرغی شناور

9 Egg Floating HousewWw.KamYab.ir تصاویری خلاق از خانه ی تخم مرغی شناور

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه