تشخیص جنسیت جنین از روی جدول چینی. این جدول چینی جالب می تواند در 90 درصد مواقع به درستی جنیست نوزاد شما را مشخص کند. اگر دوست دارید بدانید فرزند شما دختر می شود یا پسر می توانید از طریق این جدول متوجه شوید. شماره‌های سمت چپ سن مادر را در هنگام تخمک‌گذاری نشان می‌دهد و ستون افقی بالای جدول مربوط به ماه میلادی تخمک‌گذاری است. f نشانه دختر بودن جنین و m نشانه پسر بودن جنین است. همچنین : تعیین جنسیت فرزند با سن مادر و ماه تولد. تعیین جنسیت نوزاد از روی ضربان قلب جنین.

تعیین جنیست جنین با جدول چینی

تشخیص جنسیت جنین از روی جدول چینی

این جدول چینی جالب می تواند در 90 درصد مواقع به درستی جنیست نوزاد شما را مشخص کند. اگر دوست دارید بدانید فرزند شما دختر می شود یا پسر می توانید از طریق این جدول متوجه شوید.

 

تعیین جنیست جنین با جدول چینی

شماره‌های سمت چپ سن مادر را در هنگام تخمک‌گذاری نشان می‌دهد و ستون افقی بالای جدول مربوط به ماه میلادی تخمک‌گذاری است. f نشانه دختر بودن جنین و m نشانه پسر بودن جنین است.

همچنین : تعیین جنسیت فرزند با سن مادر و ماه تولد

تعیین جنسیت نوزاد از روی ضربان قلب جنین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه