تولد با تم انگری بردز

پومک: عکس هایی که می بینید از تزیینات جشن تولدیست که از سری بازی های انگری بردز الهام گرفته است. در این تولد از شخصیت ها و محیط بازی برای طراحی تزیینات تولد استفاده شده است.

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 1

 

مهمترین ایده های اجرا شده:

 

دکوراسیون میز به شکل محیط بازی طراحی شده است.
بازی انگری بردز در نمونه بزرگتر و واقعی پیاده سازی شده است.
کیک و بیسکوییت های مدل انگری بردز
بولینگ با شخصیت های انگری بردز
دارت انگری بردز
 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 2

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 3

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 4

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 5

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 6

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 7

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 8

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 9

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 10

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 11

 

 تولد با تم انگری بردز - تصویر 12

تولد
انگری بردز
تم
بازی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه