ثبت نام رسمی یک گوسفند در مدرسه +عکس

ثبت نام رسمی یک گوسفند در مدرسه +عکس

مدیر مدرسه ابتدایی ژول سیمون شهر سن-نازر فرانسه به دلیل اینکه یکی از کلاس‌های مدرسه یک شاگرد کمتر از حد نصاب داشت، کلاس را تعطیل کرد. والدین دانش‌آموزان با توجه به اینکه سال تحصیلی چند روزی است آغاز شده و کودکان آنها بلاتکلیف مانده بودند، تصمیم عجیبی گرفتند. آنها در اعتراض به این تصمیم مدیر مدرسه، یک گوسفند سیاه را تحت نام “ونسان پ” به احترام نام ونسان پیوف، وزیر آموزش و پرورش فرانسه در این مدرسه ثبت‌نام کردند
والدین دانش آموزان با توجه به اینکه سال تحصیلی چند روزی است آغاز شده و کودکان آنها بلاتکلیف مانده بودند تصمیم عجیبی گرفتند. آنها در اعتراض به این تصمیم مدیر مدرسه یک گوسفند سیاه را تحت نام “ونسان پ” به احترام نام “ونسان پیون ” وزیر آموزش و پرورش فرانسه در این مدرسه ثبت نام کردند.
یکی از والدین می‌گوید: در روز آغاز سال تحصیلی آنها کودکان ما را مانند گوسفندان می‌شمارند؛ بنابراین ما هم تصمیم گرفتیم یک گوسفند را مانند یک دانش‌آموز محسوب کرده و در مدرسه نام‌نویسی کنیم؛ به لطف این گوسفند تعداد شاگردان مدرسه از نصاب ۲۸۷ دانش‌آموز فراتر رفته و کلاس دیگری باید ایجاد شود.
اکنون مدیر مدرسه کمبود بودجه را برای گشودن کلاس بهانه کرده و قصد بازگشایی آن را ندارد. والدین با توجه به اینکه “ونسان پ” هم نام با وزیر آموزش و پرورش است، امیدوارند او از خود حرکتی نشان داده و دستور گشودن کلاس را بدهد.

1-Gosfand[WwW.KamYab.IR]

2-Gosfand[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه