جلسه باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با مشاوران امنیت ملی آمریکا در “اتاق وضعیت” کاخ سفید به منظور بررسی گزینه های مداخله نظامی احتمالی آمریکا در سوریه. به نقل از عصر ایران.

جلسه باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با مشاوران امنیت ملی آمریکا در “اتاق وضعیت” کاخ سفید به منظور بررسی گزینه های مداخله نظامی احتمالی آمریکا در سوریه.

4-Obama[WwW.KamYab.IR]

به نقل از عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه