حضور محرمانه ایران در نشست ژنو ۲ تکذیب شد. نمایندگی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو خبر منتشر شده مبنی بر حضور محرمانه ایران در نشست ژنو ۲ را تکذیب کرد. به گزارش کمیاب، بخش مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به خبر کذب منتشره از سوی یک شبه رسانه امنیتی مبنی بر حضور محرمانه هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست ژنو۲ ، خبر منتشره را ساختگی و فاقد صحت دانست .

حضور محرمانه ایران در نشست ژنو ۲ تکذیب شد

نمایندگی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو خبر منتشر شده مبنی بر حضور محرمانه ایران در نشست ژنو ۲ را تکذیب کرد.
به گزارش کمیاب، بخش مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به خبر کذب منتشره از سوی یک شبه رسانه امنیتی مبنی بر حضور محرمانه هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست ژنو۲ ، خبر منتشره را ساختگی و فاقد صحت دانست .

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه