نجمه جودکی مجری ایران که به تازگی عروس شده است از دنیای مجازی خداحافظی کرد. خداحافظی نجمه جودکی مجری ایرانی از دنیای مجاری. نجمه جودکی مجری تلویزیون که به تازگی ازدواج کرده است با انتشار عکسی از دنیای مجازی خداحافظی کرد. نجمه جودکی درمورد خداحافظی اش نوشت :. این اخرین پست من در این دنیای غیر واقعی است. گاهى براى ماندن باید رفت . وسوالى که همیشه به پاسخ درست آن فکر مى کنم که چگونه ارج نهم این همه اعتماد ومهربانی تک تک همراهانم رادر این فضا. ؟؟. من بودم و قاب عکسى . شما بودیدو تمام قلب و تک نف ...

عکس نجمه جودکی مجری تلویزیون

نجمه جودکی مجری ایران که به تازگی عروس شده است از دنیای مجازی خداحافظی کرد.

خداحافظی نجمه جودکی مجری ایرانی از دنیای مجاری

نجمه جودکی مجری تلویزیون که به تازگی ازدواج کرده است با انتشار عکسی از دنیای مجازی خداحافظی کرد.

نجمه جودکی درمورد خداحافظی اش نوشت :

اين اخرين پست من در اين دنياي غير واقعی است..
گاهى براى ماندن بايد رفت ..
وسوالى كه هميشه به پاسخ درست آن فكر مى كنم كه چگونه ارج نهم اين همه اعتماد ومهربانی تك تك همراهانم رادر اين فضا..؟؟

من بودم و قاب عكسى ..
شما بوديدو تمام قلب و تك نفسى..
من بودم و نگاه منتظرم ..
شما بوديد و قلم براى سفرم..
وچه سخت است به يكباره رفتن ..
وشايد اين اول راه باشد ….

رفتن از فضاى مجازى وپيوستن به دنياى حقيقى ….
باز هم به اعتبار اعتماد وبودن شما همراهان ..
آرى گاهى براى ماندن بايد رفت ..
عزيزانم دنيای مجازی برای من و روحم بسيار دنيای كوچكی است..
به شما هم پيشنهاد ميكنم فضای مجازی را ترك كنيد به دنيای حقيقی برگرديد..

و آخرين پست من در دنيای غير واقعی اينستاگرام اينكه از 3 ابان ،با برنامه هفت ترانه از ساعت ١٩ تا ٢٠ از شبكه شما قدم در خانه هايتان ميگذارم..
امضا
دوست نوعروستان
نجمه جودكى

 

عکس نجمه جودکی مجری تلویز��ون

عکس نجمه جودکی مجری تلویزیون

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه