خلاقانه ترین عکس های سلفی

خلاقانه ترین عکس های سلفی

خلاقانه ترین عکس های سلفی

 

خیلی قبل‌تر از آنکه واژه «سلفی» ابداع شده و اینقدرفراگیر شود، واژه‌ «سلف پرتره» بین عکاسان رایج بود. سلف پرتره به عکسی گفته می‌شود که عکاس از خودش ثبت کند. در واقع سلف پرتره نوعی سلفی است ( یا بر عکس)!
در این نوع عکس که بخصوص بین عکاسان پرتره رواج فراوانی دارد، عکاس سعی می‌کند با انجام نورپردازی‌ها و صحنه پردازی‌های ویژه و همچنین تاثیراتی که بعدها در عکس وارد می‌کند، وجوهی از شخصیت خود را نمایش دهد. معمولاً عکاسان هنگام گرفتن سلف پرتره، از نهایت خلاقیت خود استفاده می‌کنند تا عکسی ویژه ثبت کنند.
در ادامه، ۲۰ سلف پرتره‌ منتخبی که در فضای مجازی منتشر شده‌اند را باهم می‌بینیم.
قطعاً با دیدن خلاقیتی که این عکاسان به خرج داده‌اند، از سلفی‌های یکنواخت و ساده خود شرمنده خواهید شد.

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 1

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 2

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 3

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 4

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 5

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 6

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 7

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 8

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 9

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 10

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 11

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 12

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 13

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 14

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 15

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 16

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 17

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 18

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 19

 

 

خلاقانه ترین عکس های سلفی - تصویر 20

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه