یک نشریه انگلیسی‌ زبان متعلق به گروه تروریستی داعش به نمایندگی از این گروه وعده داد تا در مسیر خود برای رسیدن به فلسطین و کشتن “یهودیان وحشی” هر مانعی را از سر راه خود برخواهد داشت. به گزارش کمیاب، به نوشته روزنامه اورشلیم پست، گروه تروریستی داعش اخیراً دست به انتشار یک نشریه انگلیسی‌ زبان با هدف جذب جوانان در کشورهای غربی زده است. این گروه در شماره جدید این نشریه به نام “دابق” اعلام کرد گروه داعش از هر ابزار در دسترس خود استفاده خواهد کرد تا به هر شخص مرتدی که به عنوان مانع سر راه این گروه ...

داعش وعده رسیدن به فلسطین و کشتن “یهودیان وحشی” را داد

یک نشریه انگلیسی‌ زبان متعلق به گروه تروریستی داعش به نمایندگی از این گروه وعده داد تا در مسیر خود برای رسیدن به فلسطین و کشتن “یهودیان وحشی” هر مانعی را از سر راه خود برخواهد داشت.

به گزارش کمیاب، به نوشته روزنامه اورشلیم پست، گروه تروریستی داعش اخیراً دست به انتشار یک نشریه انگلیسی‌ زبان با هدف جذب جوانان در کشورهای غربی زده است. این گروه در شماره جدید این نشریه به نام “دابق” اعلام کرد گروه داعش از هر ابزار در دسترس خود استفاده خواهد کرد تا به هر شخص مرتدی که به عنوان مانع سر راه این گروه برای رسیدن به فلسطین ایجاد شود، حمله کند.

این نشریه ناکارآمدی دیگر کشورهای عرب و سازمان‌ها در آنچه که اراده خداوند خوانده را محکوم کرده و متعهد شد اقدامات گروه داعش صدایی بلندتر از سخنان آن خواهد داشت و تنها به کمی صبر و زمان نیاز است تا این گروه به فلسطین برسد تا با یهودیان وحشی جنگیده و آن‌هایی را که پشت درخت غرقد(درخت یهود) پنهان شوند قتل عام کنند.

گروه داعش در مجله جدید خود از نیروهای بالقوه و داوطلب جذب این گروه در سراسر جهان خواسته تا به تقاضای این گروه برای آنچه که هجرت خوانده پاسخ گویند.

در دومین شماره این مجله به خوانندگان توصیه می‌شود: اولویت نخست ما هجرت کردن از هر جایی که شما هستید به سوی داعش است و شما باید از کشور کفار به سوی کشورهای اسلامی بیایید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه