دزد شب رو وقتی به خانه ای وارد شد نمی دانست با یک دختر رزمی کار مواجه خواهد شد. به گزارش وطن امروز، چندی پیش پرونده ای در دادسرای رسالت کلید خورد که در آن خانه ای مورد دستبرد قرار گرفته بود. مرد صاحبخانه به دادیار پرونده گفت: من و همسر پیرم در خانه ای ویلایی زندگی می کنیم و شب گذشته در خانه دخترم میهمان بودیم، امروز که به خانه آمدیم متوجه شدیم از خانه مان سرقت شده است. با ادعاهای این مرد، دادیار پرونده از پلیس خواست برای بررسی های بیشتر وارد عمل شود. پلیس زمانی که پای در خانه ویلایی گذاشت پ ...

دزد شب رو در دام دختر رزمی کار . . .

دزد شب رو وقتی به خانه ای وارد شد نمی دانست با یک دختر رزمی کار مواجه خواهد شد.

به گزارش وطن امروز، چندی پیش پرونده ای در دادسرای رسالت کلید خورد که در آن خانه ای مورد دستبرد قرار گرفته بود. مرد صاحبخانه به دادیار پرونده گفت: من و همسر پیرم در خانه ای ویلایی زندگی می کنیم و شب گذشته در خانه دخترم میهمان بودیم، امروز که به خانه آمدیم متوجه شدیم از خانه مان سرقت شده است.

با ادعاهای این مرد، دادیار پرونده از پلیس خواست برای بررسی های بیشتر وارد عمل شود.

پلیس زمانی که پای در خانه ویلایی گذاشت پی برد دزدان با استفاده از روش بالکن رویی وارد خانه شده و با شکستن قفل در به راحتی دست به سرقت زده اند. دزدان هیچ ردی از خود به جای نگذاشته و در زمان مناسب دست به سرقت طلاها و وسایل باارزش خانه زده بودند.

ماموران در تحقیقات پلیسی به درهای بسته خورده بودند و چند سرقت مشابه دیگر از خانه های ویلایی به پلیس گزارش شده بود و ماموران که خود را در برابر دزدان حرفه ای می دیدند، دست به تجسس های پلیسی گسترده زدند. بررسی ها از خانه های مالباختگان نشان از آن داشت که دزدان با روش بالکن رویی وارد حیاط خانه های ویلایی شده و با شکستن قفل در حیاط وسایل را داخل خودرو گذاشته و پا به فرار گذاشته اند.

ماموران در گام بعدی تحقیقات برای ردیابی دزدان خانه های ویلایی به سراغ دزدان سابقه داری که به تازگی از زندان آزاد شده بودند رفتند و چند تن از آنان را تحت نظر گرفتند اما در حالی که دزدان احتمالی خانه های ویلایی زیر نظر گرفته شده بودند، از سوی آنان اقدامی برای سرقت صورت نگرفت.

تجسس ها به درهای بسته رسیده بود و دزد حرفه ای در مناطق مختلف تهران دست به دزدی می زد تا اینکه روز ۱۰ دی ماه سال جاری دختر جوانی در تماس تلفنی به پلیس ۱۱۰ ادعا کرد دزد خانه شان را زمینگیر کرده است.

با ادعای این دختر جوان تیمی از ماموران پلیس خود را به محل سرقت رساندند و با مرد جوانی که در حیاط خانه ویلایی با سری شکسته روی زمین نشسته بود روبه رو شدند و این در حالی بود که دختر جوان با نانچیکوی چوبی اش بالای سر وی ایستاده بود.

ماموران پلیس که از دیدن این صحنه حیرتزده بودند در تماس از اورژانس برای رسیدگی به سر شکسته دزد جوان کمک خواستند.

دختر جوان به ماموران گفت: پدر و مادرم برای رفتن به محل کار خانه را ترک کرده و من در حال درس خواندن بودم که از حیاط سر و صدایی شنیدم، وقتی پشت پنجره رفتم مرد جوانی را دیدم که از بالای دیوار به پایین پرید و چون در ورزش رزمی و دفاع شخصی شرکت کرده بودم خیلی سریع سراغ ساک باشگاهی ام رفتم و با برداشتن نانچیکو منتظر زمان مناسب بودم و در یک لحظه دزد جوان را از پای درآوردم.

مرد جوان که «جعفر» نام دارد زمانی که دید چاره ای جز اعتراف ندارد به پلیس گفت: با آزادی از زندان وقتی به خانه بازگشتم با برخورد سرد خانواده ام روبه رو شدم و دوباره به سمت اعتیاد رفتم و کاری نداشتم تا بتوانم مخارج اعتیادم را تامین کنم به همین دلیل از برادرم خواستم پیکان وانتش را شب ها برای بارزدن و کار در اختیارم بگذارد و به بهانه سرکار رفتن سراغ خانه های ویلایی می ر فتم و چند بار زنگ خانه را به صدا درمی آوردم، وقتی کسی جواب نمی داد و از خالی بودن خانه اطمینان پیدا می کردم از بالای دیوار به داخل حیاط می پریدم و بعد از باز کردن در با خودرو وارد حیاط می شدم و پس از سرقت و بارزدن وسایل به سرعت از محل فرار می کردم و شبانه وسایل را به خانه یکی از دوستانم می بردم و در ازای تحویل آنها پول می گرفتم.

جعفر درباره دستگیری اش گفت: صبح امروز برادرم به خاطر بیماری اش در خانه بود و تصمیم گرفتم سراغ دزدی در روز روشن بروم، وقتی به خانه این دختر جوان رسیدم هرچه زنگ خانه را زدم کسی جواب نداد که با سرعت خودم را به داخل حیاط رساندم اما یکدفعه ضربه سنگینی به سرم خورد، وقتی دیدم دختر جوان در خانه است خواستم از خودم دفاع کنم که در یک چشم به هم زدن با چند ضربه دیگر با وسیله ای که در دست داشت مرا زمینگیر کرد طوری که از درد قدرت بلند شدن نداشتم.

بنا بر این گزارش، دزد تک رو خانه های ویلایی که از سوی دختر رزمی کار زمینگیر شده بود برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران است و با اعترافاتش مرد مالخر نیز دستگیر شد.

گردآوری : گروه اینترنتی نیک صالحی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه