پس از مدت‌ها تبلیغ اینترنتی و تبلیغ از طریق اس ام اس، دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ از «بزرگ‌ترین بستنی جهان» به وزن ۵ هزار کیلوگرم در منطقه توچال تهران رونمایی شد. خشایار باهری، مدیر شرکت «چوپان» به خبرگزاری فرانسه گفته است روز یک‌شنبه ۱۱ فروردین پس از هشت ساعت کار، پر کردن ظرف این بستنی به ابعاد بیش از دو متر به پایان رسیده است. بنا براین گزارش بیش از ۱۰ هزار نفر برای مشاهده این بستنی به توچال آمده بودند. مدیر شرکت «چوپان» به خبرگزاری فرانسه گفته نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس، هنگام تهیه و ...

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران

پس از مدت‌ها تبلیغ اینترنتی و تبلیغ از طریق اس ام اس، دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ از «بزرگ‌ترین بستنی جهان» به وزن ۵ هزار کیلوگرم در منطقه توچال تهران رونمایی شد. خشایار باهری، مدیر شرکت «چوپان» به خبرگزاری فرانسه گفته است روز یک‌شنبه ۱۱ فروردین پس از هشت ساعت کار، پر کردن ظرف این بستنی به ابعاد بیش از دو متر به پایان رسیده است. بنا براین گزارش بیش از ۱۰ هزار نفر برای مشاهده این بستنی به توچال آمده بودند.

مدیر شرکت «چوپان» به خبرگزاری فرانسه گفته نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس، هنگام تهیه و توزیع این بستنی در تهران بودند و جزئیات چگونگی ساخت این بستنی به نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس اطلاع داده شده است.

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 1

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 2

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 3

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 4

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 5

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 6

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصو��ر 7

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 8

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 9

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 10

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 11

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 12

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 13

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 14

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 15

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 16

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 17

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 18

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 19

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 20

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 21

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 22

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 23

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 24

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 25

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 26

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 27

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 28

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 29

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 30

رونمایی از بزرگترین بستنی جهان در تهران - تصویر 31

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه