ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس

ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس

ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس! بله این هم ابتکار هنری استفانی جارستاد (Stephanie Jarstad) که روی ریش های بلند مردان انجام داده است. استفانی ریش مردان را با تزئینات درخت کریسمس تزئین و چراغانی کرده که تصاویر آنرا در ادامه مطلب می بینید.

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 1

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 2

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 3

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 4

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 5

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 6

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 7

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 8

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 9

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 10

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 11

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 12

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 13

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 14

 

 ریش های جالب با تزئینات درخت کریسمس - تصویر 15

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه