این عکس در سال ۱۹۹۸ زیباترین و دردناکترین عکس تاریخ شد. هند ، آپارتمانی که در آتش و دود گرفتار شده ، و مادری که برای حفظ جان دختر بچه اش. او را از پنجره بیرون نگه داشته تا با دود ناشی از آتش خفه نشه. دلم با دیدن این عکس خیلی گرفت متاسفانه مادر این کودک بعد از مدتی بعلت. خفگی از دود آتش جان سپرد اما نکتهء شگفت انگیز اینجاست که. مادر بعد از مرگش بچه رو رها نکرده و ماموران آتش نشانی تونستن. بچه رو صحیح و سالم از اون ارتفاع به زمین بیارند.

این عکس در سال ۱۹۹۸ زیباترین و دردناکترین عکس تاریخ شد.

KamYab.iR

هند ، آپارتمانی که در آتش و دود گرفتار شده ، و مادری که برای حفظ جان دختر بچه اش

او را از پنجره بیرون نگه داشته تا با دود ناشی از آتش خفه نشه.

دلم با دیدن این عکس خیلی گرفت متاسفانه مادر این کودک بعد از مدتی بعلت

خفگی از دود آتش جان سپرد اما نکتهء شگفت انگیز اینجاست که

مادر بعد از مرگش بچه رو رها نکرده و ماموران آتش نشانی تونستن

بچه رو صحیح و سالم از اون ارتفاع به زمین بیارند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه