شعبده بازی با سنگ‌ ها

شعبده بازی با سنگ‌ ها

مایکل گرب Michael Grab ، هنرمند یا شاید شعبده بازیست که با گذاشتنِ سنگ‌ها بر روی هم به نحوی حیرت انگیز قوانینِ فیزیک را زیر سوال برده است.
در عکس‌های زیر شما می‌بینید که مایکل چگونه با دقت این سنگ‌ها را آن چنان روی هم می‌چیند که انگار جاذبه‌ای وجود ندارد.
او می‌گوید پس از سالها تمرین این کار برایش به روشی‌ از مدیتیشن تبدیل شده و سکوت و تمرکز بر روی سنگ چین‌ها به او آرامش میدهد.
همه کسانی که «مایکل گرب» را می شناسند هنوز برایشان مشخص نیست که با یک شعبده باز طرفند یا یک هنرمند. مایکل گرب ۳۰ ساله با دستان توانمندش برج های عجیب و خیره کننده ای از سنگ می سازد. تمرکز و قدرت ذهن و دستان مایکل به گونه ای است که می‌توان گفت او کاری به کار قوانین فیزیک ندارد و کار خودش را می‌کند. در فیلم‌هایی که از مایکل منتشر شده. او ابتدا سنگ ها را به آرامی روی هم می چیند و با دستانش مدت زمان طولانی آن ها را روی هم نگه می‌دارد. این‌طور که پیداست برای مایکل ساختن برج سنگی با ساختن برج‌های خانه‌سازی اسباب‌بازی تفاوتی ندارد!

01 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

02 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

03 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

04 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

05 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

06 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

07 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

08 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

09 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

10 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

11 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

12 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

13 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

14 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

15 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

 

16 Shobadeh[wWw.kamyab.ir] شعبده بازی با سنگ‌ ها

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه