شعر خنده دار و طنز برای عید نوروز. عجب رسمیه رسم زمونه. خونه مون عیدا پر مهمونه. می رن مهمونا از اونا فقط. آشغالِ میوه به جا می مونه !. کجاست اون کیوی ؟ چی شد نارنگی ؟. کجا رفت اون موز ؟! خدا می دونه !. جعبه خالی ِ شیرینی هنوز. گوشه ی طاقچه پیش گلدونه. عطرش پیچیده تا آشپزخونه. شیرینیش کجاست ؟ خدا می دونه. می رن مهمونا از اونا فقط. جعبه ی خالی به جا می مونه !. بس خونه رو به هم می ریزن. آدم مثل خر تو گِل می مونه. یکی نیست بگه خداوکیلی. جای پوست پسته توی قندونه ؟!. قند نصفه ی عموجون هنوز. خیس و ...

Newrooz

شعر خنده دار و طنز برای عید نوروز

عجب رسمیه رسم زمونه
خونه مون عیدا پر مهمونه

می رن مهمونا از اونا فقط
آشغالِ میوه به جا می مونه !

کجاست اون کیوی ؟ چی شد نارنگی ؟
کجا رفت اون موز ؟! خدا می دونه !

جعبه خالی ِ شیرینی هنوز
گوشه ی طاقچه پیش گلدونه

عطرش پیچیده تا آشپزخونه
شیرینیش کجاست ؟ خدا می دونه

می رن مهمونا از اونا فقط
جعبه ی خالی به جا می مونه !

بس خونه رو به هم می ریزن
آدم مثل خر تو گِل می مونه

یکی نیست بگه خداوکیلی
جای پوست پسته توی قندونه ؟!

قند نصفه ی عموجون هنوز
خیس و لهیده ته فنجونه

حالا خداییش قندش مهم نیست
کنار اون قند نصف دندونه !

می رن مهمونا از اونا فقط
نصفه ی دندون به جا می مونه !

پسته ی خندون ، بادوم شیرین
فندق در باز ، مال مهمونه

« پرسید زیر لب یکی با حسرت » :
که از این آجیل، به غیر از تخمه،

واسه ما بعدها چی چی می مونه ؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه