صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

شرکت معماری دیاساک موتاگی صندلی های جدیدی به شکل یک فنجان قهوه را طراحی کرده و آن را به مجموعه ی صندلی های فیلیپ اضافه کرده است. تنها مشکلی که صندلی های فنجان قهوه دارند این است که تکیه گاه آن ها کوتاه می باشد.

این صندلی ها از اورتان سبک ساخته شده اند که برای استفاده ی کودکان بسیار مناسب می باشند. این صندلی ها به صندلی های دیگری که به عنوان مجموعه ی فلیپ برای بچه ها طراحی شده اند، اضافه می شوند.

06 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

01 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

02 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

03 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

04 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

05 Glas ChairwWw.KamYab.ir صندلی هایی به شکل فنجان قهوه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه