عجیب‌ترین مکان‌های جهان

عجیب‌ترین مکان‌های جهان

نی نی بان: آیا لیستی از مکان‌هایی که آرزوی دیدنشان را دارید تهیه کرده اید؟ جهان پر از مکان های شگفت انگیزی است که باید دید. ما در اینجا 10 مکان جذاب و دیدنی جهان را برای شما آورده ایم.  

 

هرم بزرگ جیزه (مصر)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 1

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 2

 

استونهنج (انگلستان)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 3

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 4

 

تاج محل (هند)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 5

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 6

 

دروازه براندنبورگ (آلمان)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 7

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 8

 

کوه راشمور (آمریکا)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 9

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 10

 

ساگرادا فامیلیا (اسپانیا)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 11

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 12

 

آکروپلیس (یونان)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 13

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 14

 

آبشار نیاگارا (مرز آمریکا و کانادا)

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 15

 

عجیب‌ترین مکان‌های جهان - تصویر 16

هرم
آبشار
تاج محل
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه