به گزارش بی بی سی ، وزارت کشور عربستان، ایرانی اعدام شده را “رضا عباس فاضل ادریساوی” معرفی کرد و از اجرای حکم اعدام او در منطقه شرقی عربستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت کشور عربستان، متهم “حجم زیادی حشیش” از طریق دریا قاچاق کرده بود. جزییات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. به گفته دولت عربستان، سه تبعه سوریه نیز به جرم قاچاق مواد مخدر همراه با ادریساوی اعدام شده اند. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی طی یک ماه اخیر ۳۰ نفر از شهروندان کشورهای مختلف را با اتهامات گوناگون اعدام کرده است. ...

عربستان یک ایرانی را گردن زد

 

1-Arabestan[wWw.kamyab.ir]

به گزارش بی بی سی ، وزارت کشور عربستان، ایرانی اعدام شده را “رضا عباس فاضل ادریساوی” معرفی کرد و از اجرای حکم اعدام او در منطقه شرقی عربستان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور عربستان، متهم “حجم زیادی حشیش” از طریق دریا قاچاق کرده بود. جزییات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

به گفته دولت عربستان، سه تبعه سوریه نیز به جرم قاچاق مواد مخدر همراه با ادریساوی اعدام شده اند.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی طی یک ماه اخیر ۳۰ نفر از شهروندان کشورهای مختلف را با اتهامات گوناگون اعدام کرده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه