عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی

عکس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی

 

در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت و مطرح کشورمان زنده یاد مرتضی احمدی، هنرمندان با اطلاع یافتن از این اتفاق ضمن ابراز ناراحتی با خانواده وی همدردی کردند و هریک به نوعی در صفحات شخصی خود درگذشت این بازیگر برجسته را به خانواده و اهالی هنر تسلیت گفتند. در ادامه ایمیل تعدادی از آنها را می بینیم …

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 1

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 2

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 3

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 4

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 5

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 6

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 7

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 8

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 9

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 10

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 11

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 12

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 13

 

عكس العمل هنرمندان به فوت مرتضی احمدی - تصویر 14

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه