در حالی که باشگاه گهر دورود لرستان برای گریز از سقوط به دسته پایین تر تلاش می کند مردم خونگرم لرستان صفحات متعددی را برای این تیم در فیس بوک راه اندازی کرده اند.

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک

در حالی که باشگاه گهر دورود لرستان برای گریز از سقوط به دسته پایین تر تلاش می کند مردم خونگرم لرستان صفحات متعددی را برای این تیم در فیس بوک راه اندازی کرده اند.

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 1

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 2

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 3

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 4

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 5

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 6

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 7

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 8

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 9

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 10

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 11

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 12

عکس/صفحات یک باشگاه در فیس بوک - تصویر 13

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه