سحر قریشی عکس هایی از خودش را با تیپ متفاوت در استانبول ترکیه منتشر کرد. عکس جدید سحر قریشی با تیپ متفاوت در خارج کشور. گویا سحر قریشی بازیگر 29 ساله سفری به استانبول ترکیه داشته است و عکس ها و متن زیر را در صفحه شخصی اش قرار داده است. *****. وفاداری. یک کار خود آگاهانه نیست. اگر کسی را واقعا دوست داشته باشى. خود به خود به او وفادار مى مانى پس…. به انسانیت وفادار باشیم. خود را دوست بداریم. همچنین : عکس های جالب از شباهت مانکن زیبای برزیلی به سحر قریشی. عکس سحر قریشی در خارج از کشور.

سحر قریشی

سحر قریشی عکس هایی از خودش را با تیپ متفاوت در استانبول ترکیه منتشر کرد.

 

عکس جدید سحر قریشی با تیپ متفاوت در خارج کشور

 

گویا سحر قریشی بازیگر 29 ساله سفری به استانبول ترکیه داشته است و عکس ها و متن زیر را در صفحه شخصی اش قرار داده است.

*****

وفاداری

یک کار خود آگاهانه نیست

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشى

خود به خود به او وفادار مى مانى پس….به انسانيت وفادار باشيم

خود را دوست بداريم

همچنین : عکس های جالب از شباهت مانکن زیبای برزیلی به سحر قریشی

عکس سحر قریشی در خارج از کشور

عکس از تیپ متفاوت سحر قریشی در استانبول ترکیه عکس از تیپ متفاوت سحر قریشی در استانبول ترکیه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه