رضا صادقی خواننده مشکی پوش ایرانی عکس عاشقانه ای از خودش و همسرش را د جشن تولد زنش منتشر کرد و تولدش را تبریک گفت. مراسم جشن تولد همسر زیبای رضا صادقی. رضا صادقی این خواننده پاپ با انتشار عکس زیر به همراه شعری زیبا تولد همسرش را به او تبریک گفته بود. رضا صادقی در مراسم جشن تولد همسرش. خسته باشم با یه جمله خستگیم و در میاره . بدجورى هوامو داره ……. تولدت مبارک همسر همیشه همراهم و صبورترین مادر …. عمرت پر از لبخند و عمر لبخندت بلند. عکس عاشقانه رضا صادقی در کنار همسر زیبایش.

عکس عاشقانه رضا صادقی در کنار همسرش در جشن تولد

رضا صادقی خواننده مشکی پوش ایرانی عکس عاشقانه ای از خودش و همسرش را د جشن تولد زنش منتشر کرد و تولدش را تبریک گفت.

مراسم جشن تولد همسر زیبای رضا صادقی

 

رضا صادقی این خواننده پاپ با انتشار عکس زیر به همراه شعری زیبا تولد همسرش را به او تبریک گفته بود

عکس عاشقانه رضا صادقی در کنار همسرش در جشن تولد

رضا صادقی در مراسم جشن تولد همسرش

 

خسته باشم با يه جمله خستگيم و در مياره ..

بدجورى هوامو داره …….

تولدت مبارك همسر هميشه همراهم و صبورترين مادر …..

عمرت پر از لبخند و عمر لبخندت بلند

عکس عاشقانه رضا صادقی در کنار همسر زیبایش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه