این زن جوان چند روز قبل از ازدواجش تصمیم میگیرید که در زیر دریا و در اعماق آب های ساحلی عکس بگیرد ولی از تجهیزات مخصوص مانند عینک و لباس استفاده نکرده است. فشار دریا و نمک دریا باعث شد که چشم هایش قرمز شود. البته دکتر به او قول داد که با استراحت و شستشوی مداوم چشمهایش خوب شود. عکس های زنی با چشم های خون آشامی ترسناک.

عکس های زنی با چهره وحشتناک و چشم های خون آشامی!

این زن جوان چند روز قبل از ازدواجش تصمیم میگیرید که در زیر دریا و در اعماق آب های ساحلی عکس بگیرد ولی از تجهیزات مخصوص مانند عینک و لباس استفاده نکرده است.فشار دریا و نمک دریا باعث شد که چشم هایش قرمز شود.البته دکتر به او قول داد که با استراحت و شستشوی مداوم چشمهایش خوب شود.

عکس های زنی با چهره وحشتناک و چشم های خون آشامی! عکس های زنی با چهره وحشتناک و چشم های خون آشامی!

عکس های زنی با چشم های خون آشامی ترسناک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه