طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت در مرتبه مربی در دانشگاه های تهران ممنوع است ، مگر در شرایط خاص که البته دهها نفر از فهرست درخواستی، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس اند. عصرایران – در حالی که در روزهای اخیر، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی جنجال آفرین شده و رئیس این دانشگاه نیز افراد مورد نظر را نخبگان علمی دانسته، عصرایران به فهرستی از کسانی که برای جذب در این دانشگاه مدنظر رئیس آن بوده اند دست یافته که انتشار آن ، بدون هر گونه پیشداوری ، گویای همه چیز است. گفت ...

طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت در مرتبه مربی در دانشگاه های تهران ممنوع است ، مگر در شرایط خاص که البته دهها نفر از فهرست درخواستی، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس اند.

عصرایران – در حالی که در روزهای اخیر، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی جنجال آفرین شده و رئیس این دانشگاه نیز افراد مورد نظر را نخبگان علمی دانسته، عصرایران به فهرستی از کسانی که برای جذب در این دانشگاه مدنظر رئیس آن بوده اند دست یافته که انتشار آن ، بدون هر گونه پیشداوری ، گویای همه چیز است.

گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت در مرتبه مربی در دانشگاه های تهران ممنوع است ، مگر در شرایط خاص که البته دهها نفر از فهرست درخواستی، دار��ی مدرک تحصیلی فوق لیسانس اند.
نامه مذکور در ۱۵ تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است.

1-Sanad[WwW.KamYab.IR] 2-Sanad[WwW.KamYab.IR] 3-Sanad[WwW.KamYab.IR] 4-Sanad[WwW.KamYab.IR] 5-Sanad[WwW.KamYab.IR] 6-Sanad[WwW.KamYab.IR] 7-Sanad[WwW.KamYab.IR] 8-Sanad[WwW.KamYab.IR] 9-Sanad[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه