قبر شارون (عکس)

قبر شارون (عکس)

در مراسم رسمی شارون در شهر قدس میهمانان خارجی زیادی نیامدند

??????)?

??????)?

روز گذشته جسد شارون در صحرای نقب در سرزمین های اشغالی دفن شد

??????)? ??????)H ?????? جنازه شارون تظهر تباین الآراء بشأن تاریخه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه