آگهی های تبلیغاتی که در اینجا مشاهده می کنید جزو قدرتمندترین و تاثیر گذارترین تبلیغات ضد استعمال سیگار است...

خودکشی سیگاری 
به این نوع مرگ خودکشی گفته می شود چون به انتخاب خود شماست.

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 1


سقف ضد سیگار 
قبل از اینکه خیلی دیر شود سیگار را ترک کنید.

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 2


به دام افتادن 
اکثر قریب به اتفاق افراد سیگاری در سال به بیش از 5 هزار سیگار نیاز دارند. 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 3


دندان های فرد سیگاری 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 4


مقتولین دست دوم 
این تنها شما نیستید که سیگار می شکید. به فکر افراد خانواده خود باشید. 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 5سیگاری های هیچ وفت برنده نمی شوند 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 6
سیگار انسان های بیشتری را کشته است 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 7


خاکسترهای سیگار 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 8


تخت مرگ افراد سیگاری 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 9


بمب ساعتی سیگار 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 10


هفت تیر سیگار 
هر ساله حدود 106000 نفر در کشور انگلستان به دلیل مصرف سیگار می میرند.

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 11


سیگار یک قاتل است 
کشیدن سیگار تنها یک خودکشی نیست، عامل اصلی قتل نیز هست. دود سیگار، افراد غیر سیگاری را نیز به امراضی که افراد سیگاری مبتلا می شودند دچار می کند.

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار - تصویر 12


منبع : پرشین جی اف ایکس

باز نشر: 

برترین مجله اینترنتی ایران


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه