فدراسیون جهانی کشتی، فیلا، قوانین جدید این ورزش را اعلام کرد. شب گذشته، فدراسیون جهانی کشتی اعلام کرد قوانین وضع شده در کنگره روز جمعه‌ این فدراسیون را اجرایی خواهد کرد. مهمترین تغییر در قوانین جدید، تغییر وقت کشتی به دو وقت سه دقیقه ای و محاسبه مجموع امتیازات برای تعین کشتی گیر برنده است. تا پیش از این، فیلا برای تعیین برنده در مسابقه کشتی، به مجموع امتیازات را رد نظر نمی گرفت و اگر کشتی گیری در وقت اول ۱ بر صفر حریف خود را می برد و در وقت دوم ۴ بر صفر به او می باخت و در وقت سوم ۱ بر صفر ا ...

فدراسیون جهانی کشتی، فیلا، قوانین جدید این ورزش را اعلام کرد.

شب گذشته، فدراسیون جهانی کشتی اعلام کرد قوانین وضع شده در کنگره روز جمعه‌ این فدراسیون را اجرایی خواهد کرد.

مهمترین تغییر در قوانین جدید، تغییر وقت کشتی به دو وقت سه دقیقه ای و محاسبه مجموع امتیازات برای تعین کشتی گیر برنده است. تا پیش از این، فیلا برای تعیین برنده در مسابقه کشتی، به مجموع امتیازات را رد نظر نمی گرفت و اگر کشتی گیری در وقت اول ۱ بر صفر حریف خود را می برد و در وقت دوم ۴ بر صفر به او می باخت و در وقت سوم ۱ بر صفر او را می برد، به عنوان کشتی گیر برنده اعلام می شد.

از دیگر تغییرات وضع شده در قوانین کشتی، ۲ امتیازی شدن خاک کردن است تا خاک کردن ارزش بیشتری نسبت به هل دادن و بیرون راندن حریف از تشک داشته باشد.

همچنین ضربه فنی در کشتی آزاد ۱۰ امتیاز خواهد داشت و در کشتی فرنگی ۷ امتیاز.

در کشتی آزاد، اولین اخطار کم‌کاری با هشدار زبانی انجام می‌شود. در صورت تکرار اخطار کم‌کاری، زمان ۳۰ ثانیه دیگر افزایش خواهد یافت. اگر هیچ یک از دو ورزشکار در این ۳۰ ثانیه امتیاز کسب نکنند، یک اخطار و یک امتیاز به سودی حریف ورزشکار کم‌کار داده می‌شود. به علاوه اگر هیچ ورزشکاری در ۲ دقیقه ابتدایی یک وقت امتیاز نگیرد، داوران باید یکی از کشتی‌گیران را به عنوان کشتی‌گیر کم‌کار انتخاب کنند. در این شرایط، کشتی‌گیر کم‌ کار باید در این ۳۰ ثانیه امتیاز بگیرد؛ در غیر این صورت امتیاز به حریف او داده می‌شود.

در کشتی فرنگی، فرایند اخطار کم‌کاری متفاوت است. اولین جریمه اخطار خواهد بود. دومین اخطار به این منجر می‌شود که حریف می‌تواند انتخاب کند، کشتی ایستاده یا روی خاک دنبال شود. سومین اخطار یک امتیاز به حریف می‌دهد. در چهارمین اخطار، زمان مسابقه به پایان خواهد رسید و کشتی‌گیر فعال برنده اعلام خواهد شد.

تغییر قوانین فیلا شامل حضور و دخالت بیشتر زنان ورزشکاران در پست‌های اجرایی فیلا است. در قوانین جدید آمده است که حداقل یک زن باید به عنوان نایب رئیس فیلا فعالیت کند. هیئت رئیسه جدید فیلا شامل ۱۹ عضو که توسط رأی گیری انتخاب می‌شوند؛ شامل ۳ کرسی ذخیره برای زنان و ۳ کرسی ذخیره برای قهرمانان المپیک یا جهان است.

گفتنی ست که فیلا در سه چهار دهه اخیر، بارها قوانین کشتی را تغییر داده است.

لالوویچ رئیس فیلا اعلام کرد که قوانین جدید از مسابقات جهانی ۲۰۱۳ بوداپست به اجرا درمی آید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه