محاکمه ۳ برادر به اتهام قتل خواهرزاده. ۳۰ مهر سال گذشته یک مورد قتل در حوالی روستای شکرآباد ورامین به ماموران پلیس اطلاع داده شد. تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند، مرد جوان به سهراب با شلیک گلوله ساچمه ای به قتل رسیده است. در کنار جسد نیز یک قمه وجود داشت که ماموران احتمال دادند مقتول برای دفاع از خود آن را همراه داشته است. پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند، مقتول با دایی های خود اختلاف قدیمی داشته و آخرین بار هم با آنها قرار ملاقا ...

محاکمه ۳ برادر به اتهام قتل خواهرزاده

3Baradar[WwW.Kamyab.IR]

۳۰ مهر سال گذشته یک مورد قتل در حوالی روستای شکرآباد ورامین به ماموران پلیس اطلاع داده شد. تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند، مرد جوان به سهراب با شلیک گلوله ساچمه ای به قتل رسیده است. در کنار جسد نیز یک قمه وجود داشت که ماموران احتمال دادند مقتول برای دفاع از خود آن را همراه داشته است.

پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند، مقتول با دایی های خود اختلاف قدیمی داشته و آخرین بار هم با آنها قرار ملاقات داشت.

با کشف این سرنخ سه برادر به نامهای محسن، سعید و حسن دستگیر شدند که سعید در بازجویی ها به قتل خواهرزاده اش اقرار کرد. بازپرس نیز با صدور قرار مجرمیت برای سعید به اتهام قتل عمدی و برادرانش به اتهام معاونت در قتل پرونده را به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.

در جلسه محاکمه مادر مقتول برای برادرانش تقاضای اشد مجازات کرد و گفت : برادرانم به خاطر اختلاف ۱۳ میلیونی پسرم را کشتند و من حاضر به گذشت نیستم.

در ادامه قاضی عبداللهی رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سعید از او خواست به دفاع از خود بپردازد. متهم به قتل نیز بعد از قرار گرفتن در جایگاه به قضات گفت : سهراب و حسین چندی قبل یک دستگاه لودر را به صورت شراکتی خریدند. اما خیلی زود به مشکل برخورد کردند. سهراب مدعی بود که حسین ۱۳ میلیون تومان به او بدهکار است. روز حادثه سهراب با من تماس گرفت و فحاشی کرد. من هم برای اینکه مشکل را حل کنم با او قرار گذاشتم. همراه برادرانم به محل قرار در ورامین رفتیم. در آنجا سهراب با قمه به طرف ما حمله کرد که من با اسلحه ساچمه ای به او شلیک کردم. نمی خواستم خواهرزاده ام را بکشم.

سپس دو متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداختند. قضات دادگاه با توجه به دفاعیات متهمان جلسه محاکمه را تجدید کردند تا شاهدان ماجرا در جلسه بعدی محاکمه حاضر شوند.

به نقل از مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه