نرخ تورم به روایت فطریه

نرخ تورم به روایت فطریه

مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.

عصر ایران- هر سال در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان میزان زکات فطره ( یا فطریه) توسط آیت الله امامی کاشانی و دفاتر مراجع تقلید اعلام می شود.

مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.

بیشتر به این خاطر که نرخ تورماقلام اساسی را به صورت واقعی و نه آنچه در برخی گزارش ها آمده بود مشخص می کند. ( به ازای هر نفر ۳ کیلوگرم)

سال ۸۹- گندم ۱۵ هزار ریال- برنج ۵۰ هزار ریال
سال ۹۰- گندم ۲۰ هزار ریال- برنج ۷۰ هزار ریال
سال ۹۱- گندم ۲۵ هزار ریال- برنج ۹۰ هزار ریال
سال ۹۲-گندم ۳۵ هزار ریال- برنج ۱۵۰ هزار ریال

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه