نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

چند روزی است که وارد دومین ماه پاییز شدیم، پاییز برگ ریز خوش نقش و نگار، فصلی که طبیعت جامه‌ی سبز خود را بدر آورده و لباسی رنگین برتن می‌کند. فصل قدم زدن زیر باران و شنیدن صدای خش خش ملایم برگ‌های رنگارنگی که زیر قدم‌های‌مان خرد می‌شوند. بدون نگاهی موشکافانه به دنیای پیرامون‌، بیشتر اوقات ،تغییرات چشمگیر طبیعت که در گذر از فصل تابستان به پاییز رخ می‌نمایند، از چشمان‌مان دور می‌ماند. شاید بارزترین تغییری که در همان نگاه اول جلب توجه می‌کند، تغییر رنگ برگ درختان است، همان نکته‌ای که در اکثر تصاویری که در ادامه به تماشای آنها خواهیم نشست، نمود یافته.

01 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

02 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

03 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

04 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

05 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

06 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

07 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

08 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

09 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

10 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

11 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

12 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

13 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

14 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

15 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

16 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

17 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

18 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

19 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

20 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

21 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

 

22 Paiez[WwW.KamYab.IR] نقش قلم موی پائیز بر تن سبز طبیعت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه