وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند

مهاجرت جانوران به سفر منظم و غریزی حیوانات از جایی به جایی دیگر گفته می‌شود. این سفرها اغلب با تغییر فصل‌ها ارتباط دارند. هر سال، بسیاری از پرندگان، پستانداران، ماهیان، خزندگان و حیوانات دیگر در سراسر جهان به اشکال مختلف برای فرار از زمستان‌های سرد، هنگامی که یافتن غذا دشوار است، صدها و بلکه هزاران کیلومتر سفر می‌کنند. جانوران به طور معمول پیش از شروع زمستان، در یک مسیر یا جهت، سفر می‌کنند و در بهار سال بعد، باز می‌گردند.

پرندگان مهاجر نیز از مهم ترین انواع جانوران مهاجرند. فاخته و پرستو و بسیاری دیگر از پرندگان حشره خوار، طی تابستان که حشره‌ها فراوانند، در اروپا و آمریکای شمالی زندگی می‌کنند. سپس برای گذراندن زمستان در سرزمین‌های گرمتر، به سمت جنوب پرواز می‌کنند. برخی از غازها و اردک‌ها طی تابستان در سرزمین‌های دور شمالی تولید مثل می‌کنند. اما هنگامی که آب دریاچه‌ها شروع به یخ زدن می‌کند، در جست و جوی غذا به جنوب پرواز می‌کنند.

بعضی حشره‌ها هم مهاجرت می‌کنند. برای مثال، میلیون‌ها پروانه‌ی مونارک برای گذراندن زمستان در سرزمین‌های گرمتر، از کانادا به آمریکا مهاجرت می‌کنند آنها در بهار تولید مثل می‌کنند و به سرعت می‌میرند. سپس فرزندانشان سفر به شمال را ادامه می‌دهند. تصاویر زیر حیواناتی را نشان می دهد که در جای جای کره خاکی قرار داشته و با رسیدن فصل مهاجرتشان همراه با همجنسان خود رخت سفر بسته اند.

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 1

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 2

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 3

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 4

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 5

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 6

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 7

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 8

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 9

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 10

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 11

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 12

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 13

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 14

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 15

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 16

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 17

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 18

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 19

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 20

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 21

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 22

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 23

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 24

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 25

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 26

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 27

 

وقتی حیات وحش تصمیم به مهاجرت می گیرند - تصویر 28

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه