نــام آهنگ. خواننــده. قیمـت. اعتبــار. کد پیشواز. دلتنگشم. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۴۴۰۶۲. بارون. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۳۲۴۵۵. به جرم جدایی. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۴۴۰۶۰. جبران. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۴۴۰۸۲. بماند. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۴۴۰۸۰. این عادلانه نیست. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۳۲۴۶۰. چشمات نبند. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۳۲۴۵۴. فالگیر. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. هنوز منتشر نشده. تو دوستش داری. پویا بیاتی. ۳۰۰۰ ریال. ۳۰ روز. ۴۴۰۶۶.

کدهای آوای انتظار جدید پویا بیاتی ویژه همراه اول

01-Baiati[WwW.KamYab.IR]

نــام آهنگ خواننــده قیمـت اعتبــار کد پیشواز

دلتنگشم

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۴۰۶۲

بارون

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۳۲۴۵۵

به جرم جدایی

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۴۰۶۰

جبران

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۴۰۸۲

بماند

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۴۰۸۰

این عادلانه نیست

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۳۲۴۶۰

چشمات نبند

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۳۲۴۵۴

فالگیر

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز هنوز منتشر نشده

تو دوستش داری

پویا بیاتی ۳۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۴۰۶۶
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه