درست است که سطح علمی دانشگاهی که در آنجا مشغول به تحصیل بوده اید در افزایش شانس استخدام شما نقش مهمی را ایفا می کند، اما مدیران مثل گذشته خیلی روی نمرات و سابقه تحصیلی متقاضیان تاکید ندارند.

سایت نیکو - ترجمه الهام نیک منش: اگر فکر می کنید معدل تحصیلی و یا دانشگاهی که در آن درس خوانده اید آینده شغلی شما را تضمین خواهند کرد، باید در نحوه فکر کردن خود تجدید نظر کنید.

درست است که سطح علمی دانشگاهی که در آنجا مشغول به تحصیل بوده اید در  افزایش شانس استخدام شما نقش مهمی را ایفا می کند، اما مدیران مثل گذشته خیلی روی نمرات و سابقه تحصیلی متقاضیان تاکید ندارند. بنابر نتایج تحقیقات اخیر شرکت Universum، سابقه کار بیشترین تاثیر را در استخدام افراد دارد.

6 ویژگی مورد توجه مدیران برای استخدام کارمندان

پیتر نیلندر مدیر اجرایی شرکت Universum می گوید ” به تدریج شایسته سالاری در جوامع رواج می یابد و مدیران به جای تصمیم گیری بر اساس نمرات، افراد را بر اساس توانایی ها و موفقیت های آنها مورد ارزیابی قرار خواهند داد. ”

دومین ویژگی مورد توجه تیپ شخصیتی افراد است. شرکت ها و سازمان ها سعی دارند تا معیارهایی مانند ویژگی  شخصیتی و تناسب فرهنگی را – نسبت به روش قدیمی ارزیابی مهرت ها – در اولویت انتخاب قرار دهند.

6 ویژگی مورد توجه را می توانید در جدول زیر مشاهده فرمائید:


6 ویژگی مورد توجه مدیران برای استخدام کارمندان

1.تجربه کاری

2.تیپ شخصیتی

3.مهارت های ارتباطی

4.تناسب فرهنگی

5.تجربه رهبری

6.فارغ التحصیلی از دانشگاه های خاص
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه