neverland
15 آبان 1401 - 16:25

شولتز: مخالفت چین با بکارگیری سلاح هسته ای در اوکراین مهم است

صدر اعظم آلمان اعلام کرد این کشور به دنبال تنوع بخشی به شرکای تجاری خود است، اما مناسبات تجاری با چین ادامه می یابد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدراعظم آلمان مخالفت چین با بکارگیری سلاح هسته ای در جنگ اوکراین را دلیل ارزشمندی سفر خود به چین عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدراعظم آلمان مخالفت چین با بکارگیری سلاح هسته ای در جنگ اوکراین را دلیل ارزشمندی سفر خود به چین عنوان کرد.خبرگزاری مهر«اولاف شولتز» که به دلیل سفر این هفته خود به پکن به شدت با موجی از انتقاد روبرو شد، روز شنبه اعلام کرد که بیانیه مشترک او و رئیس جمهور چین در مخالفت با استفاده از سلاح هسته ای در اوکراین موید دلیل کافی برای سفر وی بوده است. «اولاف شولتز» کهبه دلیل سفر این هفته خود به پکن به شدت با موجی از انتقاد روبرو شد، روز شنبه اعلام کرد که بیانیه مشترک او و رئیس جمهور چین در مخالفت با استفاده از سلاح هسته ای در اوکراین موید دلیل کافی برای سفر وی بوده است.صدر اعظم آلمان در جریان یک سخنرانی حزب سوسیال دموکرات گفت از آنجا که دولت چین، رئیس جمهور این کشور و من اعلام کردیم که در این جنگ نباید از سلاح هسته ای استفاده شود، این موضوع خود به تنهایی کل سفر من به چین را ارزشمند کرد. رئیس جمهور چین در جریان سفر یک روزه صدر اعظم آلمان به این کشور مخالفت خود را با استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای در جنگ اوکراین اعلام کرد، اما از انتقاد از روسیه یا درخواست از این کشور برای خارج کردن نیروهایش از اوکراین خودداری کرد. صدر اعظم آلمان همچنین در خصوص تجارت گسترده با چین گفت برلین یک برنامه روشن دارد و آن را دنبال می کند و این به معنای تنوع بخشیدن به کشورهایی است که طرف تجارت ما هستند، به طور خاص، این موضوع درباره کشوری که بسیار بزرگ است و سهم زیادی از اقتصاد جهانی دارد، اهمیت می یابد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 832642