neverland
24 آبان 1401 - 17:23

زورگویی وزرای انگلیسی به خدمتکاران

اتحادیه خدمتکاران شهری انگلیس اعلام کرد برخی از وزرای کابینه ریشی سوناک با خدمتکاران خود با قلدری و زورگویی رفتار می‌کنند. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «دیو پنمن» رئیس اتحادیه کارکنان شهری انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد برخی از وزرای کابینه ریشی سوناک نخست وزیر این کشور، با خدمتکاران خود با قلدری و زورگویی رفتار می کنند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «دیو پنمن» رئیس اتحادیه کارکنان شهری انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد برخی از وزرای کابینه ریشی سوناک نخست وزیر این کشور، با خدمتکاران خود با قلدری و زورگویی رفتار می کنند.خبرگزاری تسنیم، «دیو پنمن» رئیس اتحادیه کارکنان شهری انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد برخی از وزرای کابینه ریشی سوناک نخست وزیر این کشور، با خدمتکاران خود با قلدری و زورگویی رفتار می کنند.، «دیو پنمن» رئیس اتحادیه کارکنان شهری انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد برخی از وزرای کابینه ریشی سوناک نخست وزیر این کشور، با خدمتکاران خود با قلدری و زورگویی رفتار می کنند.وی اظهار کرد در حال حاضر نگرانی ها درباره انجام این کار از سوی برخی دیگر وزرا از جمله دومنیک راب، معاون نخست وزیر که پیشتر نیز با اتهاماتی همچون قلدری علیه خدمتکارانش مواجه بوده، افزایش یافته است. وی اظهار کرد در حال حاضر نگرانی ها درباره انجام این کار از سوی برخی دیگر وزرا از جمله دومنیک راب، معاون نخست وزیر که پیشتر نیز با اتهاماتی همچون قلدری علیه خدمتکارانش مواجه بوده، افزایش یافته است.وی اظهار کرد در حال حاضر نگرانی ها درباره انجام این کار از سوی برخی دیگر وزرا از جمله دومنیک راب، معاون نخست وزیر که پیشتر نیز با اتهاماتی همچون قلدری علیه خدمتکارانش مواجه بوده، افزایش یافته است.وی اظهار کرد در حال حاضر نگرانی ها درباره انجام این کار از سوی برخی دیگر وزرا از جمله دومنیک راب، معاون نخست وزیر که پیشتر نیز با اتهاماتی همچون قلدری علیه خدمتکارانش مواجه بوده، افزایش یافته است.پنمن افزود: خدمتکاران شهری در این باره هیچ شکایت های رسمی مطرح نمی کنند زیرا به علت نحوه عملکرد سیستم های شکایتی، شکایات آنها جدی گرفته نمی شود. پنمن افزود: خدمتکاران شهری در این باره هیچ شکایت های رسمی مطرح نمی کنند زیرا به علت نحوه عملکرد سیستم های شکایتی، شکایات آنها جدی گرفته نمی شود.پنمن افزود: خدمتکاران شهری در این باره هیچ شکایت های رسمی مطرح نمی کنند زیرا به علت نحوه عملکرد سیستم های شکایتی، شکایات آنها جدی گرفته نمی شود.پنمن افزود: خدمتکاران شهری در این باره هیچ شکایت های رسمی مطرح نمی کنند زیرا به علت نحوه عملکرد سیستم های شکایتی، شکایات آنها جدی گرفته نمی شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خدمتکاران شهری به اتحادیه گفته‌اند که برخی وزرا در کابینه سوناک با آنها رفتار نامناسبی دارند، گفت: بله! ما چنین مواردی داشته‌ایم که با آنها با قلدری و زورگویی رفتار شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خدمتکاران شهری به اتحادیه گفته‌اند که برخی وزرا در کابینه سوناک با آنها رفتار نامناسبی دارند، گفت: بله! ما چنین مواردی داشته‌ایم که با آنها با قلدری و زورگویی رفتار شده است.وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خدمتکاران شهری به اتحادیه گفته‌اند که برخی وزرا در کابینه سوناک با آنها رفتار نامناسبی دارند، گفت: بله! ما چنین مواردی داشته‌ایم که با آنها با قلدری و زورگویی رفتار شده است.وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خدمتکاران شهری به اتحادیه گفته‌اند که برخی وزرا در کابینه سوناک با آنها رفتار نامناسبی دارند، گفت: بله! ما چنین مواردی داشته‌ایم که با آنها با قلدری و زورگویی رفتار شده است.این مقام انگلیسی خاطرنشان کرد این دولت نخستین دولتی نیست که بحث قلدری در برابر خدمتکاران در آن اتفاق می افتد، و موضوعی ادامه دار است تا جایی که برخی خدمتکاران به دلیل این رفتارها از سوی وزرا و زمانی که فکر می کنند دیگر نمی توانند کاری برای حل آن انجام دهند، شغل خود را رها می کنند. این مقام انگلیسی خاطرنشان کرد این دولت نخستین دولتی نیست که بحث قلدری در برابر خدمتکاران در آن اتفاق می افتد، و موضوعی ادامه دار است تا جایی که برخی خدمتکاران به دلیل این رفتارها از سوی وزرا و زمانی که فکر می کنند دیگر نمی توانند کاری برای حل آن انجام دهند، شغل خود را رها می کنند.این مقام انگلیسی خاطرنشان کرد این دولت نخستین دولتی نیست که بحث قلدری در برابر خدمتکاران در آن اتفاق می افتد، و موضوعی ادامه دار است تا جایی که برخی خدمتکاران به دلیل این رفتارها از سوی وزرا و زمانی که فکر می کنند دیگر نمی توانند کاری برای حل آن انجام دهند، شغل خود را رها می کنند.این مقام انگلیسی خاطرنشان کرد این دولت نخستین دولتی نیست که بحث قلدری در برابر خدمتکاران در آن اتفاق می افتد، و موضوعی ادامه دار است تا جایی که برخی خدمتکاران به دلیل این رفتارها از سوی وزرا و زمانی که فکر می کنند دیگر نمی توانند کاری برای حل آن انجام دهند، شغل خود را رها می کنند.هفته گذشته دومنیک راب با اتهام زورگویی و قلدری به خدمتکارانش مواجه شد. وی در خانه اش کنترل خود را از دست داده و ظرف غذایش را پرتاب کرده است. هفته گذشته دومنیک راب با اتهام زورگویی و قلدری به خدمتکارانش مواجه شد. وی در خانه اش کنترل خود را از دست داده و ظرف غذایش را پرتاب کرده است.هفته گذشته دومنیک راب با اتهام زورگویی و قلدری به خدمتکارانش مواجه شد. وی در خانه اش کنترل خود را از دست داده و ظرف غذایش را پرتاب کرده است.هفته گذشته دومنیک راب با اتهام زورگویی و قلدری به خدمتکارانش مواجه شد. وی در خانه اش کنترل خود را از دست داده و ظرف غذایش را پرتاب کرده است.این در حالی است که آقای سوناک اعلام کرد تاکنون هیچ شکایتی رسمی علیه وزرایش مطرح نشده است. این در حالی است که آقای سوناک اعلام کرد تاکنون هیچ شکایتی رسمی علیه وزرایش مطرح نشده است.این در حالی است که آقای سوناک اعلام کرد تاکنون هیچ شکایتی رسمی علیه وزرایش مطرح نشده است.این در حالی است که آقای سوناک اعلام کرد تاکنون هیچ شکایتی رسمی علیه وزرایش مطرح نشده است.ریشی سوناک؛ نخست‌وزیر ثروتمندی که شاید نتواند بحران معیشتی در انگلیس را درک کند ریشی سوناک؛ نخست‌وزیر ثروتمندی که شاید نتواند بحران معیشتی در انگلیس را درک کندانتهای پیام/ انتهای پیام/انتهای پیام/انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 856466