neverland
27 آبان 1401 - 17:30

قیمت انواع همبرگر موجود در بازار

در این گزارش قیمت برخی از انواع همبرگر های موجود در بازار را گردآوری کرده ایم. در این گزارش به بررسی قیمت انواع همبرگر های موجود در بازار پرداخته شده است. نام کالا  قیمت(تومان) همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم ۸۴,۰۰۰ همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم ۸۲,۵۰۰ همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم ۸۸,۲۰۰ همبرگر 85% مهیا پروتئین مقدار 400 گرم ۷۴,۰۰۰ همبرگر کلاسیک 90 درصد هایزم- 500 گرم ۹۱,۵۰۰ همبرگر هلندی فیله منجمد مقدار 500 گرم ۱۶,۸۳ همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم ۴۲,۵۱۰  همبرگر گوشت 90% پخته ب.آ مقدار 480 گرم ۱۵۹,۶۰۰نام کالا  قیمت(تومان) همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم ۸۴,۰۰۰ همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم ۸۲,۵۰۰ همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم ۸۸,۲۰۰ همبرگر 85% مهیا پروتئین مقدار 400 گرم ۷۴,۰۰۰ همبرگر کلاسیک 90 درصد هایزم- 500 گرم ۹۱,۵۰۰ همبرگر هلندی فیله منجمد مقدار 500 گرم ۱۶,۸۳ همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم ۴۲,۵۱۰  همبرگر گوشت 90% پخته ب.آ مقدار 480 گرم ۱۵۹,۶۰۰نام کالا  قیمت(تومان)نام کالاقیمت(تومان)همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم ۸۴,۰۰۰همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم۸۴,۰۰۰همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم ۸۲,۵۰۰همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم۸۲,۵۰۰همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم ۸۸,۲۰۰همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم۸۸,۲۰۰همبرگر 85% مهیا پروتئین مقدار 400 گرم ۷۴,۰۰۰همبرگر 85% مهیا پروتئین مقدار 400 گرم۷۴,۰۰۰همبرگر کلاسیک 90 درصد هایزم- 500 گرم ۹۱,۵۰۰همبرگر کلاسیک 90 درصد هایزم- 500 گرم۹۱,۵۰۰همبرگر هلندی فیله منجمد مقدار 500 گرم ۱۶,۸۳همبرگر هلندی فیله منجمد مقدار 500 گرم۱۶,۸۳همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم ۴۲,۵۱۰همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم۴۲,۵۱۰همبرگر گوشت 90% پخته ب.آ مقدار 480 گرم ۱۵۹,۶۰۰همبرگر گوشت 90% پخته ب.آ مقدار 480 گرم۱۵۹,۶۰۰باشگاه خبرنگاران جواناقتصادینبض بازار
شناسه خبر: 863527