neverland
05 شهریور 1401 - 14:09

افزایش همکاری چین و آفریقا در راستای تقویت توسعه زنجیره تامین قاره سیاه

تهران- ایرنا - براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های چین، همکاری نزدیک میان چین و آفریقا به تقویت زنجیره تامین آفریقا درمیانه مشکلات بسیار در این قاره می انجامد. به گزارش روز شنبه ایرنا ، خبرگزاری « شینهوا » چین در گزارشی با عنوان " سرمایه‌گذاری چین در آفریقا در سال ۲۰۲۲ نوشت: همکاری چین-آفریقا از دیدگاه زنجیره تامین " که از سوی شورای کسب و کار آفریقا- چین منتشر شده به نقش چین در زنجیره تامین آفریقا، تلاش‌های شرکت‌های چینی در این رابطه و چالش‌هایی که با آنها مواجه شدند پرداخته است. این گزارش با اشاره به عوامل منفی از قبیل بیماری‌ها، مناقشاتِ منطقه‌ای و موانع لجستیکی افزوده است زنجیره تامین آفریقا زیر فشار زیادی است. باوجود این با توجه به افزایش سریع جمعیت، آفریقا هنوز بازارِ ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاریِ زنجیره تامین با پتانسیل‌های چشمگیر و قابل ملاحظه است. در ادامه این گزارش، با اشاره به نقش مشارکت چین در تقویت توسعه زنجیره تامین آفریقا ایفا ، آمده است که بر اساس فعالیت های کارگروه همکاری آفریقا- چین و تلاش‌های دولت چین در راستای پروژه کمربند و جاده، چین و آفریقا متوجه طیف وسیعی از زمینه‌ها برای همکاری عملی با یکدیگر به ویژه در توسعه زنجیره تامین و صنعت شده اند. بر اساس این گزارش، همکاری عمیق‌تر در پروژه کمربند و جاده میان چین و کشورهای آفریقایی نقشی مهم در ساختن قاره ای یکپارچه در کنار اتصال آفریقا به زنجیره تامین جهانی ایفا خواهد کرد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 666328