نوشته‌هایی با برچسب "رشد هوش عاطفی"

بهبود فروش از طریق رشد هوش عاطفی! بهبود فروش از طریق رشد هوش عاطفی!

دنیای اقتصاد : متخصصان فروشی که عملکرد چندان مطلوبی ندارند، معمولا مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارند. بیشترافراد با فروشندگانی که این شرایط را دارند برخورد داشته‌اند و با ویژگی‌های آنها آشنا هستند. این افراد:. • به‌طور اثربخش گوش نمی‌کنند و ارتباط برقرار نمی‌کنند. • به‌جای تمرکز بر پاسخ به مشتری برفرآیند فروش تمرکزدارند. • به‌جای آنکه بر علائق مشتری توجه کنند و گوش فرادهند به شایستگی‌های محصول توجه دارند. • به دنبال راهی نیستند که بتوانند رویکرد و رفتار فروش خود رابرای مشتری توجیه کنند. این ویژگی‌ها و رفتارها و دیگر عوامل مشابه، در اکثر موارد نتی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه