نوشته‌هایی با برچسب "شعر برای روز عاشورا"

شعر روز عاشورا (2) شعر روز عاشورا (2)

شعر روز عاشورا. کـشـتـه دیـن گـفـت خـواهـم بـا خـدا سـودا کنم. مـیـروم در کــربـ‍ـلا تــا نـهـضـتـی بـرپـا کنم. مـن حـسـیـنـم نـوگـل بـسـتـان زهــرای بـتــول. حکـم یـزدان را مـیـان مـسـلمین اجرا کنم. مـیـروم تـا داد مـظـلـومــان سـتــانــم از یـزیـد. دیــن خـیــرالــمـرسـلـیـن را تا ابد احیا کنم. مـیـروم بـا دشـمـن قـرآن بـجـنـگـم چون علی. روزگــار ظـالـمـیــن را چـون شب یلدا کنم. مـیـروم بــا خــون یـــاران و جــوانـان عـزیز. آبـیـاری گـلــسـتــان عـتـرت طــاهــا کـنــم. مـیـروم تـــا از دم تــیـــغ عـــدالـــت تـــا ابـــد. نـقـش ظـالـم نـاپـ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه