نوشته‌هایی با برچسب "همه چیز رایگان"

هستی همه چیز را رایگان به ما داده است (1) هستی همه چیز را رایگان به ما داده است (1)

هفته نامه امید جوان: دکتر مصطفی ملکیان در بخش های پیشین به 4 مولفه برای احساس رضایت در زندگی پرداخته بود. اولی تعیین یک نظام ارزشی دقیق و دوم بی اعتنایی به ارزش داوری های دیگران؛ سومی این بود که واقع گرا باشیم یعنی از خودمان توقع بیش از حد و اندازه نداشته باشیم. نکته مهمتر و چهارمی هم علقه پردازی یا همان «هابی»ها و دلمشغولی ها بود. او در بخش پایانی به موضوع «رایگان بخشی» می پردازد و «اینکه هستی همه چیز را رایگان به ما بخشیده است». منظور او امکانات مادی نیست. قوت حافظه و قدرت یادگیری و تفکر و توان جسمی و روانی و هزارها مثل این است که به رایگ

هستی همه چیز را رایگان به ما داده است (2) هستی همه چیز را رایگان به ما داده است (2)

هفته نامه امید جوان: دکتر مصطفی ملکیان در بخش های پیشین به 4 مولفه برای احساس رضایت در زندگی پرداخته بود. اولی تعیین یک نظام ارزشی دقیق و دوم بی اعتنایی به ارزش داوری های دیگران؛ سومی این بود که واقع گرا باشیم یعنی از خودمان توقع بیش از حد و اندازه نداشته باشیم. نکته مهمتر و چهارمی. هم علقه پردازی یا همان «هابی»ها و دلمشغولی ها بود. او در بخش پایانی به. موضوع «رایگان بخشی» می پردازد و «اینکه هستی همه چیز را رایگان به ما. بخشیده است». منظور. او امکانات مادی نیست. قوت حافظه و قدرت یادگیری و تفکر و توان جسمی و. روانی و هزارها مثل این است که به

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه